مدیر گروه فعلی

 

 مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی

نام و نام خانوادگی: دکتر مریم صالحی‌نیا

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیّات فارسی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک:

وب‌گاه شخصی

تلفن: 38806759

mahdavi 

 

مديران گروه زبان و ادبيات فارسي از بدو تأسيس تا كنون

نام و نام خانوادگی

دوران تصدی

دكتر غلامحسين يوسفي

1350 تا 1360

Yousefi

دكتر محمد علوي مقدم

 1360 تا 1365

alaviMohadam

دكتر محمد مهدي ركني يزدي

1365 تا 1370

Rokni

دكتر محمد جاويد صباغيان

1370 تا 1377

دكتر محمد مهدي ركني يزدي 

1377تا 1379

Rokni

دكتر سيد عباس محمد زاده رضايي 

1379 تا 1381

 Mohamadzadeh

دكتر محمد جعفر ياحقي

1381 تا 1383

 yahaghi

دكتر محمد علي غلامي نژاد 

1383 تا 1385

gholaminezhad

دكتر عبدالله رادمرد 

1385 تا 1387

 Radmard

دكتر سيد عباس محمد زاده رضايي

1387تا 1390

 Mohamadzadeh

دكتر محمود فتوحي

1390 تا 1391

 Fotoohi

دکتر سیدجواد مرتضائی

1391 تا 1393

 Mortezai

دکتر محمّد تقوی

1393 تا 1395

Taghavi.jpg - 35.86 کیلو بایت

 دکتر ابوالقاسم قوام

 1395 تا 1397

 ghavam

 دکتر سیدمهدی زرقانی

 

 

 

 

 

دکتر محمدجواد مهدوی

1397تا 1399

 

 

 

 

 

1399 تا 1401

zarghani3

 

mahdavi