رشته زبـان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیـات مشهد در سـال 1334 همزمان بـا تأسیس ایـن دانـشکده در دانشگاه مشهد به عنوان نخستین رشته ایجاد شد. پس از دانشگاه‌های تهران و تبریز این سوّمین رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه‌های ایران بـود. گروه زبان و ادبیات فارسی ابتـدا زیر نظر رئیس دانشکده اداره می‏شد. نخستین رؤســای دانشکده یعنی دکتر علی‌اکبر فیاض و بعد از او دکتر احمدعلی رجائی بخارایی همزمان با ریاســت دانشــکده، امور آمــوزشی گروه ادبیات را نیز با تصمیمات شخصی یا جمعی اداره می‏کردند.

در سال تحصیلی 50-1349 مقطع فوق لیسانس(کارشناسی‌ارشد) در گروه زبان وادبیات فارسی افتتاح شد.

با همت و پشتکار دکتر غلامحسین یوسفی  دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی نیز در سال 1355 در دانشکده ایجاد شد. دکتری زبان و ادبیات فارسی یکی از نخستین دوره‌های دکتری در دانشگاه فرودسی مشهد بود که نخستین دانش‌آموخته آن (دکتر محمدمهدی ناصح) در سال 1362 موفق به دفاع از رساله خود شد.

در حـال حاضر (سال 1400) گروه زبان و ادبیات فارسی به عنوان باسابقه‌ترین گروه آموزشی دانشکده و دانشگاه و یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد است که در رشته -گرایش‌ها و مقاطعی که در جدول زیر دیـده می‌شود، دانشجو می‌پذیرد. بـرنـامه‌ریزی برای ارائه دروس فارسی عمومی در سطح دانشگاه، راه‌اندازی و اداره قطب علمی فردوسی‌ و ادبیات خراسان به عنوان یکی از فعال‌ترین قطب‌ها در نوع خود در سـطح دانشـگاه و کـشور از سال 1379 و اداره «مرکز بینالمللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان» و تأمین نیروی آموزشی مورد نیاز آن و انتشار مجله علمی – پژوهشی «جستارهای نوین ادبی» از دیگر عرصه‌های فعالیت گروه می‌باشد.

 

رشته / گرایشها

زمان تأسیس

زبان و ادبیات فارسی(کارشناسی)

1334

زبان و ادبیات فارسی(کارشناسی‌ارشد)

1349

زبان و ادبیات فارسی(دکتری)

1355

زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی (کارشناسی‌ارشد)

1389

زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات حماسی دکتری

1393

زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عرفانی

1393

زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی (کارشناسی‌ارشد)

1395

   زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی ( دکتری )                                                                                      1400

 

مدیران گروه

مدت فعالیت

اعضای هیأت علمی

· علیاکبر فیاض

· غلامحسین یوسفی

· گیتی فلاح رستگار

(1334 تا 1343)

(1343 تا 1355)

(1355 تا 1357)

علی‌اکبر فیاض

جمال رضایی

نوید حبیب‌اللهی

سید احمد خراسانی

غلامحسین یوسفی

جلال متینی

احمدعلی رجائی بخارایی

گیتی فلاح رستگار

ژاله متحدین

نورالدین مقصودی مقصودلو

حمید زرین‌کوب

حسین رزمجو

محمدمهدی رکنی یزدی

سیدمحمد علوی مقدم

محمدجعفر یاحقی

عباسقلی محمدی

محمدمهدی ناصح

سیدحسین فاطمی

محمد جاویدی صباغیان

رضا انزابی نژاد

تقی وحیدیان کامیار

محمود مهدوی دامغانی

مه‌دخت پورخالقی چترودی

نقیب نقوی

محمدعلی غلامی‌نژاد

سیدعباس محمدزاده رضایی

محمد تقوی

زهرا اختیاری

عبدالله رادمرد

ابوالقاسم قوام

سید مهدی زرقانی

محمود فتوحی رودمعجنی

محمّدجواد مهدوی

امید همدانی

مریم صالحی‌نیا

فرزاد قائمی

سمیرا بامشکی

احسان قبول

سلمان ساکت

سیدجواد مرتضائی

فاطمه ماه‌وان

شیما ابراهیمی

عطیه کامیابی‌گل

· محمد علوی مقدم

(1360 تا 1365)

· محمدمهدی رکنی

(1365 تا 1370)

· محمدجاوید صباغیان

(1370 تا 1377)

· محمدمهدی رکنی

(1377 تا 1379)

· سیدعباس محمدزاده رضایی

(1379 تا 1381)

· محمدجعفر یاحقی

(1381 تا 1383)

· محمدعلی غلامینژاد

(1383 تا 1385)

· عبدالله رادمرد

(1385 تا 1387)

· سیدعباس محمدزاده رضایی

(1387 تا 1390)

· محمود فتوحی رودمعجنی

(1390 تا 1391)

· سیدجواد مرتضائی

(1391 تا 1393)

· محمد تقوی

(1393 تا 1395)

· ابوالقاسم قوام

(1395 تا 1397)

· سیدمهدی زرقانی

(1397 تا 1399)

· محمدجواد مهدوی

(1399-ادامه دارد)

 

کارشناسان گروه

 

مریم صادقی

(دهه 1350 تا 1380)

ملیحه آریامنش

(1384 تا 1386)

علیرضا عابدیان

(1386 تا 1389)

حسین تفقدی اسراری

(1389 تا 1399)

زهره علی احمدی

(1399-ادامه دارد)