Post FUM1401 1

دانشگاه فردوسي مشهد با هدف انجام پژوهشهاي ويژه در راستاي مأموريت‌هاي پژوهش و فناوري دانشگاه در سطوح ملي و بين‌المللي كه با هدف پيشبرد مرزهاي دانش، توسعه فناوري و ارتقاي اثربخشي دانشگاه در جامعه انجام مي‌گيرد، از ميان دانش‌آموختگان ايراني داراي تحقيقات برجسته مقطع دكتري داخل يا خارج از كشور كه علاقمند به گذراندن دوره پژوهشي پسادكتري يا دوره پژوهشي دانش‌آموختگان دكتري هستند، دعوت به عمل می‌آورد.

برای اطلاع از شرايط پذيرش دوره پژوهشی پسادكتری/ دوره پژوهشی دانش‌آموختگان دكتری و دستاوردهای مورد انتظار به سایت‌های زیر مراجعه فرمایید
https://vpr.um.ac.ir/index.php/fa/2022-02-21-10-56-25/postdoctoral

https://vpr.um.ac.ir/index.php/fa/2022-02-21-10-56-25/2020-12-27-07-43-15

 

فراخوان پذيرش دوره هاي پژوهشي پسادكتري و دانش آموختگان دوره دكتري

فهرست اعضای هیات علمی متقاضی دوره های پسا دکتری، دانش آموختگان