چهارشنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۹۴
گزارش سفر به سن‌پترزبورگ
کتابخانه استاد یوسفی
جلسه گفتگو و شعرخوانی
اخبار و اطلاعیه ها
شنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۴
چهارشنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۴
دوشنبه, ۱۸ آبان ۱۳۹۴
یکشنبه, ۱۰ آبان ۱۳۹۴
برنامه‌های کلاسی
سه شنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۴
ویژه
IMAGE مجله جستارهای ادبی

مجلة دانشكده ادبيات و علوم انساني جزو اوّلين مجلات علمي-پژوهشي كشور مي‌باشد و به منظور درج جديد‌ترين يافته‌هاي علمي ـ‌ پژوهشي  در حوزه  زبان و ادبيّات از سال 1344 به صورت منظم‌ توسط دانشكده ادبيات و علوم انساني دكتر علي شريعتي منتشر مي‌گردد. اوّلين سردبير و مدير مسؤول اين مجله در سال 1344 دكتر جواد حديدي بوده و 4 شماره در سال به صورت فصلنامه منتشر مي‌شده است. این مجله هم اکنون به صورت مستقل و با عنوان "جستارهای ادبی" منتشر می‌شود.