دوشنبه, 28 خرداد 1397
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Samira Bameshki) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه Foreign Language - II(2.00),(),begin from even English Language(2.00),(),begin from even
یکشنبه Poetry (IV) part III:Masnavi of manavi -I(2.00),(),begin from even
دوشنبه Comparative Study of Universal Themes and Character(2.00),(),begin from even
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه