پنج شنبه, 03 بهمن 1398
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
برنامه‌های کلاسی
ویژه
برنامه‌های قطب علمی فردوسی‌شناسی

  جلسات آزاد و فوق برنامة هفتگی قطب علمی کتابخانۀ قطب علمی   ردیف عنوان جلسه نام استاد/ اساتید زمان     1. هدایه‌المتعلمین فی الطب آقای دکتر امامی شنبه­: 16-14     2. شاهنامه‌شناسی     آقای دکتر یاحقی- آقای دکتر طبسی                                     یکشنبه­: 12-10     3. داستان­‌شناسی تفسیرهای فارسی           خانم دکتر صالحی­‌نیا دوشنبه­: 16-14     4. گفتگوهای ادبی (با محوریّت ادبیات کودک)       آقای دکتر مهدوی سه­‌شنبه­: 14-12     5. برزونامه خوانی آقای دکتر قائمی           چهارشنبه: 14-12     6. ادبیات ایران باستان خانم جهان­پور         چهارشنبه­: 16-14      
IMAGE مجله جستارهای ادبی

مجلة دانشكده ادبيات و علوم انساني جزو اوّلين مجلات علمي-پژوهشي كشور مي‌باشد و به منظور درج جديد‌ترين يافته‌هاي علمي ـ‌ پژوهشي  در حوزه  زبان و ادبيّات از سال 1344 به صورت منظم‌ توسط دانشكده ادبيات و علوم انساني دكتر علي شريعتي منتشر مي‌گردد. اوّلين سردبير و مدير مسؤول اين مجله در سال 1344 دكتر جواد حديدي بوده و 4 شماره در سال به صورت فصلنامه منتشر مي‌شده است. این مجله هم اکنون به صورت مستقل و با عنوان "جستارهای ادبی" منتشر می‌شود.