پنج شنبه, 03 بهمن 1398

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد (طیبه منصور علوی)

گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی

 

موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد:

روش‌های آموزش مثل‌های فارسی به غیر فارسی‌زبانان

 

استاد(ان) راهنما:

دکتر احسان قبول

 

استاد(ان) مشاور:

دکتر محمّد تقوی

 

استاد(ان) داور:

دکتر محمّدجواد مهدوی، دکتر شیما ابراهیمی

 

نگارش:

طیبه منصور علوی

 

 

ساعت 17:30 روز سه‌‌شنبه مورّخ 1398/10/10

تالار استاد حائری