دوشنبه, 18 آذر 1398

جلسه دفاع از رسالۀ دکتری (حمیرا علیزاده)

گروه آموزشی زبان‌ و ادبیّات فارسی

 

موضوع رساله دکتری:

بررسی اساطیر گیاهی و حیوانی در فیلم‌نامه‌های بهرام بیضایی، عباس کیارستمی و داریوش مهرجویی بر اساس نقد اسطوره‌ای ژیلبر دوران

 

 

استاد راهنما:

دکتر مه‌دخت پورخالقی چترودی

 

 

استادان مشاور:

دکتر نگار مزاری

 

 

استادان داور داخلی:

دکتر فرزاد قائمی، دکتر علی خزاعی‌فرید

 

 

استاد داور خارجی:

دکتر زهرا حیاتی

 

 

نگارش:

حمیرا علیزاده

 

 

ساعت 12 روز ‌سه‌شنبه 1398/7/23

تالار استاد حائری