دوشنبه, 18 آذر 1398

جلسه دفاع از رسالۀ دکتری (حکیمه دانشور)

گروه آموزشی زبان‌ و ادبیّات فارسی

 

موضوع رساله دکتری:

تصویرپردازی شخصیت مشایخ در طبقات‌الصوفیه، تذکرة الاولیاء

 

استاد راهنما:

دکتر محمّد تقوی

 

استادان مشاور:

دکتر مریم صالحی‌نیا

 

استادان داور داخلی:

دکتر عبدالله رادمرد دکتر ابوالقاسم قوام

 

استاد داور خارجی:

دکتر مهیار علوی‌مقدم

 

نگارش:

حکیمه دانشور

 

ساعت 18 روز ‌چهارشنبه 1398/7/17

تالار استاد رجایی بخارایی