دوشنبه, 18 آذر 1398

فهرست اعضای هیأت علمی گروه

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر محمّدجعفر یاحقی

مرتبۀ علمی: استاد

تخصص: ادبیّات حماسی، متن‌شناسی و تصحیح متون

تلفن: 05138806733

وبگاه شخصی: :ferdows.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

زمان مشاوره و پاسخگویی: شنبه 10-8، سه‌شنبه 10-8

 

 yahaghi1

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر محمود فتوحی رودمعجنی

مرتبۀ علمی: استاد

تخصص:   شعر دورۀ صفوی، سبک‌شناسی و بلاغت

تلفن: 0513880214

وبگاه شخصی: http://fotoohirud.profcms.um.ac.ir/

پست الکترونیک:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

زمان مشاوره و پاسخگویی: در حال حاضر در مرخصی هستند.

 

 Fotoohi

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر مه‌دخت پورخالقی چترودی

مرتبۀ علمی: استاد

تخصص: شاهنامه و متون حماسی، عروض و قافیه، دستور

تلفن: 05138805213

وبگاه شخصی:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

پست الکترونیک:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

زمان مشاوره و پاسخگویی: شنبه 14-12، یکشنبه 14-12، چهارشنبه 12-10

 

 poorkhaleghi

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر سیدمهدی زرقانی

مرتبۀ علمی: استاد

تخصص: مطالعات تاریخ ادبی، سنایی‌پژوهی

تلفن: 05138805216

وبگاه شخصی: http://zarghani.profcms.um.ac.ir/

پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

زمان مشاوره و پاسخگویی: شنبه 16-14، یکشنبه 16-14، دوشنبه 18-16، سه‌شنبه 10-16، چهارشنبه 16-10

 

 IMG 20180612 0003

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر محمّد تقوی

مرتبۀ علمی: دانشیار

تخصص: ادبیّات داستانی (کلاسیک و معاصر)،‌ متون عرفانی (نظم و نثر)

تلفن: 05138805217

وبگاه شخصی: http://taghavi.profcms.um.ac.ir/

پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

زمان مشاوره و پاسخگویی: شنبه 12-10، یکشنبه 14-12، دوشنبه 18-16، سه‌شنبه 12-10

 

 Taghavi

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر زهرا اختیاری

مرتبۀ علمی: دانشیار

تخصص: تحقیق در ادب غنایی، نقد و تصحیح متون

تلفن: 05138805215

وبگاه شخصی: http://ekhtiari.profcms.um.ac.ir/

پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

زمان مشاوره و پاسخگویی: در حال گذراندن فرصت مطالعاتی

 

 ekhtiari

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر سیدجواد مرتضائی

مرتبۀ علمی: دانشیار

تخصص: حافظ‌پژوهی، بلاغت، نظم و نثر کلاسیک

تلفن: 05138805220

وبگاه شخصی: http://gmortezaie.profcms.um.ac.ir/

پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

زمان مشاوره و پاسخگویی: شنبه 16-14، یکشنبه 14-12، دوشنبه 16-14

 

 Mortezai

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر عبدالله رادمرد

مرتبۀ علمی: دانشیار

تخصص: متون نثر ساده و فنی و عرفانی، بلاغت، تصحیح متون

تلفن: 05138805218

وبگاه شخصی: http://radmard.profcms.um.ac.ir/

پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

زمان مشاوره و پاسخگویی: یکشنبه 10-8، دوشنبه 18-14، چهارشنبه 10-8

 

 Radmard

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر ابوالقاسم قوام

مرتبۀ علمی: دانشیار

تخصص: نقد ادبی و نقد متون فارسی، سبک‌شناسی

تلفن: 05138805219

وبگاه شخصی: http://ghavam.profcms.um.ac.ir/

پست الکترونیک:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

زمان مشاوره و پاسخگویی: یکشنبه 14-12، دوشنبه 14-12، چهارشنبه 14-12

 

 ghavam

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر محمّدجواد مهدوی

مرتبۀ علمی: استادیار

تخصص: دستور، ادبیات داستانی، ادبیّات دورۀ صفوی

تلفن: 05138805223

وبگاه شخصی: http://mahdavy.profcms.um.ac.ir/

پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

زمان مشاوره و پاسخگویی: یکشنبه 10-8،  سه‌شنبه 12-10، چهارشنبه 12-10

 

 mahdavi

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر امید همدانی

مرتبۀ علمی: استادیار

تخصص: نظریۀ ادبی، خوانش انتقادی متون صوفیه، ادبیات تطبیقی

تلفن: 05138805226

وبگاه شخصی: http://hamedani.profcms.um.ac.ir/

پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

زمان مشاوره و پاسخگویی: شنبه 20-18، سه‌شنبه 14-12،

 

 hamedani

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر مریم صالحی‌نیا

مرتبۀ علمی: استادیار

تخصص: روایت‌شناسی، ادبیّات دورۀ صفوی

تلفن: 05138805224

وبگاه شخصی: http://m.salehinia.profcms.um.ac.ir/

پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

زمان مشاوره و پاسخگویی: یکشنبه 10-8، سه‌شنبه 12-10، چهارشنبه 12-10

 

 salehineya

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر فرزاد قائمی

مرتبۀ علمی: استادیار

تخصص: شاهنامه و ادبیّات حماسی، اسطوره‌شناسی

تلفن: 05138805222

وبگاه شخصی: http://ghaemi-f.profcms.um.ac.ir/

پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

زمان مشاوره و پاسخگویی: یکشنبه 14-12، دوشنبه 20-18(با هماهنگی قبلی)، سه‌شنبه 14-12، چهارشنبه 20-18(با هماهنگی قبلی)

 

 ghaemi

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر سمیرا بامشکی

مرتبۀ علمی: استادیار

تخصص: روایت‌شناسی، مثنوی

تلفن: 05138805227

وبگاه شخصی: http://bameshki.profcms.um.ac.ir/

پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

زمان مشاوره و پاسخگویی: شنبه 10-8، یکشنبه 14-12، سه‌شنبه 10-8، دوشنبه 16-14

 

 bameshki

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر احسان قبول

مرتبۀ علمی: استادیار

تخصص: ادبیّات تطبیقی، آموزش زبان و ادبیّات فارسی، روش‌شناسی پژوهشهای ادبی

تلفن: 05138805221

وبگاه شخصی: http://ghabool.profcms.um.ac.ir/

پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

زمان مشاوره و پاسخگویی: شنبه 14-12 و 20-18، یکشنبه 18-16

 

 ghabool

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر سلمان ساکت

مرتبۀ علمی: استادیار

تخصص: نسخه‌شناسی، نقد و تصحیح متون

تلفن: 05138805225

وبگاه شخصی: http://saket.profcms.um.ac.ir/

پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

زمان مشاوره و پاسخگویی:  یکشنبه 14-12، پنج‌شنبه 12-8

 

 saket

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر فاطمه ماه‌وان

مرتبۀ علمی: استادیار

تخصص: شاهنامه و ادبیّات حماسی، نگاره‌های شاهنامه، ادبیّات و نگارگری

تلفن: 05138805212

وبگاه شخصی: http://www.um.ac.ir/~f.mahvan

پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

زمان مشاوره و پاسخگویی: شنبه 16-14، دوشنبه 14-12،

 

 mahvan

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر شیما ابراهیمی

مرتبۀ علمی: استادیار

تخصص: زبان‌شناسی، آموزش زبان و ادبیّات فارسی

تلفن:

وبگاه شخصی: http://www.um.ac.ir/~shimaebrahimi

پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

زمان مشاوره و پاسخگویی: شنبه 14-10، یکشنبه 14-12، دوشنبه 12-10

 

 ebrahimi