پنج شنبه, 24 آبان 1397

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی

 

کلاس‌های زیر به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد دانشجویان حذف شد:

 

- کارگاه روش تصحیح نسخه‌های خطی

- کارگاه داستان‌نویسی

- متون نظم3: قسمت دوم: شاعران حوزه ادبی عراق

- ادبیات کودک و نوجوان