سه شنبه, 30 مرداد 1397

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد (محمّدیاسر پردل)

گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی

 

موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد:

عنوان پایان‌نامه

بررسی دلایل پذیرش آثار نزار قبانی در ایران بر اساس نظریۀ پذیرش

 

 

استاد(ان) راهنما:

دکتر ابوالقاسم قوام

 

 

استاد(ان) مشاور:

دکتر احسان قبول

 

 

استاد(ان) داور:

دکتر محمّدرضا فارسیان، دکتر سیدحسین سیدی

 

 

نگارش:

محمّدیاسر پردل

 

 

 

 

ساعت 12 روز ‌شنبه مورّخ 1396/6/25

کتابخانه قطب علمی فردوسی‌شناسی