سه شنبه, 30 مرداد 1397

آخرین مهلت تحویل پایان نامه/ رساله

 

آخرین مهلت جهت تحویل پایان‌نامه/ رساله در نیمسال دوم 96-1395 ، برای برگزاری جلسه دفاع، روز ‌چهارشنبه مورخ 1396/6/22 می‌باشد.

 

دانشجویان محترم در صورتی که تا تاریخ مذکور پایان‌نامه خود را که به تأیید استادان راهنما و مشاور رسیده باشد، تحویل ندهند، جلسه دفاع از پایان‌نامه آنان به نیمسال بعدی موکول شده و مستلزم تکمیل فرم تمدید سنوات و انتخاب واحد درس پایان‌نامه در نیمسال اوّل 97-1396 خواهد بود.