پنج شنبه, 24 آبان 1397

موفقیّت خانم‌ها زینب درویشی و هاجر ربیع در مرحلۀ اول المپیاد دانشجویی

 

انتخاب خانم‌ها زینب درویشی و هاجر ربیع (دانشجویان مقطع کارشناسی) را به عنوان منتخبین المپیاد غیرمتمرکز سال 1396 تبریک گفته و آرزوی موفقیّت ایشان را در مرحلۀ بعدی المپیاد داریم.

گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی