سه شنبه, 29 خرداد 1397

ارزیابی مرحله دوم معرفی‌شدگان دکتری 1396

 

مصاحبه علمی از داوطلبان از ساعت 8 صبح 21 تیرماه 96 شروع خواهد شد. ترتیب حضور داوطلبان در محل‌های مصاحبه بر اساس تاریخ ثبت‌نام و ارسال مدارک طبق فهرست‌های زیر انجام خواهد شد. عدم حضور داوطلب در زمان نوبت خود، به منزله انصراف می‌باشد.

رشتۀ زبان و ادبیّات فارسی (بدون گرایش)1

رشتۀ زبان و ادبیّات فارسی(بدون گرایش)2

گرایش عرفانی

گرایش حماسی

- مصاحبه علمی از داوطلبان در تاریخ 21 تیرماه 1396 برگزار خواهد شد.

- کلیه داوطلبان باید علاوه بر مدارک آموزشی (اصل و یک نسخه تصویر از گواهی کارشناسی، کارشناسی ارشد) و مدارک شخصی(شناسنامه، کارت ملی و کارت پایان‌خدمت)، اصل مدارک پژوهشی شامل: مقاله، کتاب، مدرک زبان و سایر مواردی را که در فرم مشخصات فردی نوشته‌اند(به همراه یک نسخه تصویر)، در روز مصاحبه همراه داشته باشند.

- جدول ارزیابی تخصصی

- نحوۀ ثبت‌نام در وب‌سایت مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه

- این اطلاعیه بروزرسانی خواهد شد، لذا داوطلبان جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به همین اطلاعیه مراجعه نمایند.