سه شنبه, 29 خرداد 1397

گزارش کارگاه آموزشی «کاربرد جامعه‌شناسی در ادبیات فارسی»

 

در ابتدای نشست ضمن خیرمقدم و تشکر مدیر گروه جناب دکتر ابوالقاسم قوام از جناب دکتر صدیق اورعی مدرّس کارگاه و شرکت‌کنندگان در این کارگاه، به اهمیت مسأله جامعه‌شناسی و تحلیل آن در متون ادبی پرداختند.

 KargahJamea

در ادامه مدرّس کارگاه جناب دکتر صدیق اورعی به بیان جایگاه اندیشه‌های اجتماعی در تحلیل متون ادبی اشاره کردند و به این موضوع پرداختند که همه اطلاعاتی که در ادببّات است یک وجهی از زندگی افراد را نشان می‌دهد و مهم نیست که ما در ادبیّات غزل عاشقانه بخوانیم یا قصیده‌های مدحی، همه این‌ها نشانگر یک عنصر اجتماعی، یک موقعیت و ساختار اجتماعی است و در همه آثار ادبی به نحوی اشکال مختلف زندگی اجتماعی را نشان داده شده‌است. بستگی به علاقه مخاطب که به چه زمینه‌هایی از زندگی اجتماعی و به چه ژانر و اثر ادبی علاقه دارد می‌تواند ابعاد گسترده‌ای از فرهنگ و ساختار اجتماعی را از ادبیّات استخراج کند.

KargahJameea1

ارسال کننده گزارش و تصاویر: زهره علی‌احمدی