پنج شنبه, 24 آبان 1397

گزارش مراسم ویژۀ هفتۀ آموزش و کارگاههای آموزشی

 

مراسم ویژۀ هفتۀ آموزش روز یکشنبه مورّخ 1396/2/10 با استقبال پرشور دانشجویان محترم برگزار شد.

در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر قوام مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی آماری را از فعالیّتهای یکساله آموزشی گروه ارائه دادند، سپس تعدادی از دانشجویان مقطع دکتری سؤالاتی را مطرح کردند که اعضای محترم گروه پاسخ‌های لازم را ارائه نمودند. در ادامۀ جلسه دکتر محمود فتوحی بحثی را در مورد آموزش و قلمرو آموزش رشتۀ زبان و ادبیّات فارسی مطرح کردند و آموزش در ادبیات را به شرح زیر تقسیم‌بندی کردند:

*       آموزش خواندن متون صناعی و پر رمز و راز (شاهکارها)

*       آموزش مهارتهای تفسیر و ارزیابی متن ادبی (نقد ادبی)

*       آموزش نگارش خلاق در ادبیّات (آموزش نویسندگی و شاعری)

*       آموزش شیوۀ آموزش ادبیّات در مدارس (تربیت دبیر ادبیّات)

*       آموزش ترویج ادبیّات در فرهنگ عمومی (تربیت کارشناس زبان و ادبیّات در رسانه)

*       آموزش کاربرد مهارتها و دانشهای ادبی در مشاغل مختلف

*       آموزش تحقیق و پژوهش در ادبیات

بازار کار در ادبیّات فارسی:

*       ادبیّات فارسی و روزنامه‌نگاری

*       ادبیّات فارسی و ویراستاری

*       ادبیّات فارسی و آموزش زبان

*       ادبیّات فارسی و گردشگری

*       ادبیّات فارسی و سینما

*       اخلاق و ادبیّات

*       ادبیّات و بازیهای رایانه‌ای

*       ادبیّات و فن سخنوری

*       ادبیّات و گویندگی در رسانه

*       ادبیّات فارسی و صنعت نشر

در ادامۀ جلسه سایر همکاران نیز نظرات و راهکارهای خود را در این زمینه ارائه نمودند.

کارگاه آموزشی «شیوۀ علمی نگارش پیشنهاده» نیز با استقبال بیش از پنجاه تن از دانشجویان تحصیلات تکمیلی در روزهای یکشنبه 1396/2/10 و دوشنبه 1396/2/11 به مدّت 4 ساعت توسط استاد دکتر محمود فتوحی برگزار شد.

همچنین کارگاه آموزشی «شیوۀ تدوین مقاله‌های دایرة‌المعارفی در روز سه‌شنبه 1396/2/12 به مدّت 4 ساعت توسط استاد دکتر محمّد جعفر یاحقی برگزار شد.

 

 

             برای مشاهدۀ تصاویر کلیک کنید.