دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397

تغییر زمان امتحان جامع نیمسال دوم 96- 1395

امتحان جامع دکتری برای نیمسال دوم 96-1395 روز دوشنبه مورّخ 1396/6/13 (کتبی) و سه‌شنبه 1396/6/14 (شفاهی)، ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد. دانشجویانی که واحدهای آموزشی را با معدل حداقل 16 گذرانده‌اند، تا تاریخ 1396/5/31، فرم آمادگی برای امتحان جامع را تکمیل و به دفتر گروه تحویل دهند. همچنین طبق آیین‌نامۀ  جدید ارائۀ گواهی امتحان زبان قبل از آزمون جامع(برای ورودی‌های 1394 به بعد) الزامی است.

فرم آمادگی برای امتحان جامع

دانشجویان پردیس بین‌الملل فرم مخصوص را از سایت پردیس دانلود، تکمیل و پس از امضای استاد راهنما و مدیر گروه به ادارۀ آموزش پردیس تحویل دهند.

منابع امتحان جامع