سه شنبه, 30 مرداد 1397

تغییر ساعت جلسۀ دفاع خانم سیده‌شکوفه اکبرزاده

-

جلسۀ دفاع خانم سیده‌شکوفه اکبرزاده به ساعت 14 روز سه‌شنبه 1395/12/3 تغییر یافت.