دوشنبه, 28 خرداد 1397

جلسه دفاع از رسالۀ دکتری (سیده‌شکوفه اکبرزاده)

گروه آموزشی زبان‌ و ادبیّات فارسی

 

موضوع رساله دکتری:

تصحیح انتقادی مخزن‌الانشاء (همراه با مقدمه، تعلیقات و فهارس)

 

استاد(ان) راهنما:

دکتر عبدالله رادمرد

 

استاد(ان) مشاور:

دکتر محمّدجعفر یاحقی، دکتر سیدعباس محمّدزاده

 

استاد(ان) داور داخلی:

دکتر محمّدرضا راشد محصّل، دکتر سلمان ساکت

 

استاد داور خارجی:

دکتر سیدعلی‌اصغر میرباقری فرد (دانشگاه اصفهان)

 

نگارش:

سیده‌شکوفه اکبرزاده

 

ساعت 14 روز سه‌شنبه مورّخ 1395/12/3

تالار استاد رجایی