سه شنبه, 29 خرداد 1397

فراهم شدن امکان شرکت دانشجویان مقطع دکتری قبل از ورودی 94 در آزمون سطح‌بندی زبان عربی

 

با هماهنگی انجام شده با معاونت محترم آموزشی دانشگاه امکان شرکت دانشجویان مقطع دکتری قبل از ورودی 94 در آزمون سطح‌بندی زبان عربی فراهم شده است. دانشجویان محترم می‌توانند از طریق پورتال دانشجویی ثبت‌نام کنند. آخرین مهلت امروز 1395/11/18 می‌باشد.