سه شنبه, 29 خرداد 1397

آخرین مهلت تحویل پایان‌نامه در نیمسال اوّل 1395

آگهی

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 

آخرین مهلت جهت تحویل پایان‌نامه/ رساله در نیمسال اوّل 96-1395 ، برای برگزاری جلسه دفاع، روز شنبه مورخ 1395/11/16 می‌باشد.

 

دانشجویان محترم در صورتی که تا تاریخ مذکور پایان‌نامه خود را که به تأیید استادان راهنما و مشاور رسیده باشد، تحویل ندهند، جلسه دفاع از پایان‌نامه آنان به نیمسال بعدی موکول شده و مستلزم تکمیل فرم تمدید سنوات و انتخاب واحد درس پایان‌نامه در نیمسال دوم 96-1395 خواهد بود.