سه شنبه, 29 خرداد 1397

جلسۀ دفاع از پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد (مسعود منصوری لاین)

گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی

 

موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد:

بررسی توصیفی و تطبیقی سفرنامۀ ناصرخسرو و ابن‌جبیر

 

استاد(ان) راهنما:

دکتر عبدالله رادمرد

 

استاد(ان) مشاور:

دکتر احسان قبول

 

استاد(ان) داور:

دکتر سیدحسین سیدی، دکتر سیدمهدی زرقانی

 

نگارش:

مسعود منصوری لاین

 

 

ساعت 12 روز یک‌شنبه 1395/10/12

تالار قطب علمی فردوسی‌شناسی