دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397

مراسم هفتۀ پژوهش گروه ادبیّات فارسی

 مراسم هفتۀ پژوهش گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی:

زمان: روز یک‌شنبه مورّخ 1395/9/21، ساعت 10

مکان: تالار فردوسی

 

- گزارش قطب علمی فردوسی‌شناسی و سفرهای علمی

- گزارش فعالیتهای پژوهشی همکاران

- رونمایی از کتابهای چاپ‌شده

- میز گرد با عنوان «پژوهشهای ادبی، قلمروها و کارکرد اجتماعی»