سه شنبه, 29 خرداد 1397

جلسۀ دفاع از رسالۀ دکتری (لیلا حق‌پرست)

گروه آموزشی زبان‌ و ادبیّات فارسی

 

موضوع رساله دکتری:

ساختار اسطوره‌ای حماسه‌های پهلوانان خاندان سام

 

استاد(ان) راهنما:

دکتر محمّدجعفر یاحقی

 

استاد(ان) مشاور:

دکتر مریم صالحی‌نیا، دکتر فرزاد قائمی

 

استاد(ان) داور داخلی:

دکتر ابوالقاسم قوام، دکتر سمیرا بامشکی

 

استاد داور خارجی:

دکتر ژاله آموزگار (دانشگاه تهران)

 

نگارش:

لیلا حق‌پرست

 

ساعت 11 روز شنبه 1395/10/4

تالار شریعتی