سه شنبه, 29 خرداد 1397

جلسۀ دفاع از رسالۀ دکتری (علیرضا رعیت حسن‌آبادی)

گروه آموزشی زبان‌ و ادبیّات فارسی

 

موضوع رساله دکتری:

تحلیل نقش نهادهای قدرت در حیات تاریخی بیانیۀ شعر حجم

 

استاد(ان) راهنما:

دکتر محمود فتوحی

 

استاد(ان) مشاور:

دکتر سیدمهدی زرقانی، دکتر مریم صالحی‌نیا

 

استاد(ان) داور داخلی:

دکتر محمّدجعفر یاحقی، دکتر محمّد تقوی

 

استاد داور خارجی:

دکتر علی تسلیمی (دانشگاه گیلان)

 

نگارش:

علیرضا رعیت حسن‌آبادی

 

ساعت 14 روز چهار‌شنبه 1395/9/24

تالار استاد رجایی بخارایی