پنج شنبه, 24 آبان 1397

اطلاعیه امتحان جامع نیمسال دوم 97-1396

امتحان جامع دکتری برای نیمسال دوم 97-1396 روز سه‌شنبه مورّخ 1397/6/20 (کتبی) و چهارشنبه 1397/6/21 (شفاهی)، ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد. دانشجویانی که واحدهای آموزشی را با معدل حداقل 16 گذرانده‌اند، تا تاریخ 1397/6/03، فرم آمادگی برای امتحان جامع را تکمیل و به دفتر گروه تحویل دهند.

فرم آمادگی برای امتحان جامع

.

منابع امتحان جامع