دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397

اطلاعیه امتحان جامع نیمسال اوّل 96-1395

امتحان جامع دکتری برای نیمسال اوّل 96-1395 روز سه‌شنبه مورّخ 1395/10/28 (کتبی) و چهارشنبه 1395/10/29 (شفاهی)، ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد. دانشجویانی که واحدهای آموزشی را با معدل حداقل 16 گذرانده‌اند، تا تاریخ 1395/10/15، فرم آمادگی برای امتحان جامع را تکمیل و به دفتر گروه تحویل دهند. همچنین طبق آیین‌نامۀ  جدید ارائۀ گواهی امتحان زبان قبل از آزمون جامع(برای ورودی‌های 1394 به بعد) الزامی است.

فرم آمادگی برای امتحان جامع

دانشجویان پردیس بین‌الملل فرم مخصوص را از سایت پردیس دانلود، تکمیل و پس از امضای استاد راهنما و مدیر گروه به ادارۀ آموزش پردیس تحویل دهند.

منابع امتحان جامع