پنج شنبه, 24 آبان 1397

انتخاب استاد راهنمای دانشجویان ارشد و دکتری ورودی 1395

 

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ورودی 1395 برای دریافت فرم انتخاب استاد راهنما به دفتر گروه مراجعه نمایند.

دانشجویان محترم تا روز چهار‌شنبه مورّخ 1396/8/24 فرصت دارند فرم مربوطه را پس از تکمیل تحویل دفتر گروه دهند.

فرم انتخاب استاد راهنمای کارشناسی ارشد

فرم انتخاب استاد راهنمای دکتری