چهارشنبه, 29 شهریور 1396

انتخاب استاد راهنمای دانشجویان ارشد و دکتری ورودی 1394

 

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ورودی 1394 برای دریافت فرم انتخاب استاد راهنما به دفتر گروه مراجعه نمایند.

دانشجویان محترم تا روز چهار‌شنبه مورّخ 1395/8/5 فرصت دارند فرم مربوطه را پس از تکمیل تحویل دفتر گروه دهند.

فرم انتخاب استاد راهنمای کارشناسی ارشد

فرم انتخاب استاد راهنمای دکتری