سه شنبه, 29 خرداد 1397

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد (نسترن محمّدی)

گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی

 

موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد:

بررسی سیمای اقوام در آثار سعدی با رویکرد ادبیّات تطبیقی

 

 

استاد(ان) راهنما:

دکتر احسان قبول

 

 

استاد(ان) مشاور:

دکتر محمّد تقوی

 

 

استاد(ان) داور:

دکتر مریم صالحی‌نیا، دکتر عبدالله رادمرد

 

 

نگارش:

نسترن محمّدی

 

 

 

 

ساعت 9:30 روز چهارشنبه 1395/7/14

تالار قطب علمی فردوسی‌شناسی