سه شنبه, 29 خرداد 1397

نتایج امتحان جامع شهریور 1395

بدین وسیله نتایج امتحان جامع دانشجویان مقطع دکتری (شهریور 1395) به شرح زیر اعلام می‌شود.

 

دانشجویان قبول شده رشتۀ زبان و ادبیّات فارسی (محض):

- یوسف بینا، سعید رادفر، سمیه‌سادات حسینی‌زاده، سیدمحسن حسینی وردنجانی، نسرین‌السادات ذوالفقاری

وضعیّت دروس آموزشی دانشجویان زیر مشخص نیست(پس از کسب نمره حداقل 16 دروس آموزشی نمرات آنان اعلام خواهد شد):

- صفیه خدامی فهادان، محمّد البیاتی

 

دانشجویان قبول شده گرایش ادبیّات عرفانی:

- سیده‌زهرا میرنژاد، مژگان زرین‌فکر، نگار عضو امینیان

وضعیّت دروس آموزشی دانشجویان زیر مشخص نیست(پس از کسب نمره حداقل 16 دروس آموزشی نمرات آنان اعلام خواهد شد):

مهدی ییلاقی

 

دانشجویان قبول شده گرایش ادبیّات حماسی:

- فاطمه محمّدزاده، محبوبه علی‌حوری، مهشید گوهری

وضعیّت دروس آموزشی دانشجویان زیر مشخص نیست(پس از کسب نمره حداقل 16 دروس آموزشی نمرات آنان اعلام خواهد شد):

- علی نورصبحی