پنج شنبه, 24 آبان 1397

تغییر مجدد زمان امتحان جامع دکتری

 

 

 با توجه به تعطیلی یک‌هفته‌ای دانشگاه، امتحان جامع دکتری به روز سه‌شنبه مورّخ 1395/6/9 ساعت 8 صبح موکول شد.

در ضمن امتحان شفاهی روز چهارشنبه مورّخ 1395/6/10 ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد.