پنج شنبه, 24 آبان 1397

تغییر زمان آزمون جامع

با توجه به درخواست دانشجویان و موافقت شورای تحصیلات تکمیلی گروه، زمان برگزاری آزمون جامع به 2 شهریورماه 1395 تغییر یافت.