سه شنبه, 29 خرداد 1397

جلسه دفاع از پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد (تکتم عابدی)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

 

عنوان:

تصویر اقوام در سفرنامۀ ابن فضلان

 

 

استاد راهنما:

دکتر احسان قبول

 

استاد مشاور:

دکتر عبدالله رادمرد

 

 

استادان داور:

دکتر محمّد تقوی، دکتر مریم صالحی‌نیا

 

 

دانشجو:

تکتم عابدی

 

زمان: ‌روز چهار‌شنبه مورّخ 1395/2/22، ساعت 8 صبح

مکان: تالار قطب علمی فردوسی‌شناسی و شاهنامه

 

 

 

از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دعوت می‌شود در این جلسه شرکت نمایند.