دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397

امتحان جامع نیمسال دوم 95-1394

امتحان جامع دکتری برای نیمسال دوم 95-1394 روز یک‌شنبه مورّخ 1395/4/27، ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد. دانشجویانی که واحدهای آموزشی را با معدل حداقل 16 گذرانده‌اند، تا تاریخ 1395/3/30، فرم آمادگی برای امتحان جامع را تکمیل و به دفتر گروه تحویل دهند.

فرم آمادگی برای امتحان جامع

دانشجویان پردیس بین‌الملل فرم مخصوص را از سایت پردیس تکمیل و پس از امضای آموزش پردیس تحویل دهند.

منابع امتحان جامع گرایش محض و عرفانی

منابع گرایش حماسی