سه شنبه, 29 خرداد 1397

امتحان جامع شفاهی

دانشجویان زیر که در امتحان جامع کتبی اسفندماه 1394 شرکت کرده‌اند، جهت امتحان شفاهی روز چهارشنبه مورّخ 1395/3/26 ساعت 8 صبح در محل دفتر گروه حاضر باشند.

- مینا مدحی

- رؤیا رفیع‌زاده

- فاطمه‌زهرا توانچه

- امید شاه‌مرادی

- محمّدجواد هادی‌زاده

- مهری جمالی مطلق