پنج شنبه, 24 آبان 1397

دومین کارگاه تخصصی ادبیات تطبیقی(تصویرشناسی)

 

دومین کارگاه تخصصی ادبیات تطبیقی

با محوریت

«تصویرشناسی Imagologie»

مدرس کارگاه: دکتر بهمن نامور مطلق (عضو هیأت دانشگاه شهید بهشتی)

 

زمان برگزاری: شنبه 18 اردیبهشت ماه 1395 (از ساعت 14 الی 18)

ظرفیت: 30 نفر

ثبت نام از سایت http://litcpf.um.ac.ir/