سه شنبه, 29 خرداد 1397

جلسه دفاع از پایان‌نامه (محبوبه زارع شهری)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

 

عنوان :

بررسی تطبیقی سفرنامه مظفرالدین‌شاه با سفرنامه محمّدعلی پاشا ولیعهد مصری آخرن قرن نوزدهم

 

 

استاد راهنما:

دکتر محمّدجواد مهدوی

 

استاد مشاور:

دکتر احسان قبول

 

استادان داور:

دکتر سیدمهدی زرقانی، دکتر جواد عباسی

 

 

دانشجو:

محبوبه زارع شهری

 

زمان: چهارشنبه 1395/2/8، ساعت 16

مکان: تالار قطب علمی فردوسی شناسی