پنج شنبه, 24 آبان 1397

برگزاری مرحله دوم پذیرش دانشجویان دكتری تخصصی سال 1395

برگزاری مرحله دوم پذیرش دانشجویان دكتری تخصصی سال 1395 گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی

 

مواد امتحانی و ضرایب

منابع آزمون

 

توضیحات لازم:

 

-داوطلبان محترم برای ثبت‌نام و ارسال مدارک حداکثر تا ساعت 24 روز جمعه 7 خردادماه فرصت دارند از طریق لینک زیر اقدام نمایند:

https://pooya.um.ac.ir/educ/exam/index.php?Gr=8

- عدم ثبت‌نام و ارسال مدارک از طریق سایت فوق به منزله انصراف از شرکت در آزمون کتبی و مصاحبه می‌باشد.

- زمان برگزاری آزمون کتبی: 1395/3/11 ، شروع آزمون: ساعت 8 صبح، کلیه داوطلبان ساعت 7:30 در محل دانشکده ادبیّات و علوم انسانی حضور داشته باشند.

 

- کلیه داوطلبان باید علاوه بر مدارک آموزشی (اصل و یک نسخه تصویر از گواهی کارشناسی، کارشناسی ارشد) و مدارک شخصی(شناسنامه، کارت ملی و کارت پایان‌خدمت)، اصل مدارک پژوهشی شامل: مقاله، کتاب، مدرک زبان و سایر مواردی را که در فرم مشخصات فردی نوشته‌اند(به همراه یک نسخه تصویر)، در روز مصاحبه همراه داشته باشند.

- با توجه به اینکه از داوطلبانی که در چند گرایش شرکت کرده‌اند امتحان و مصاحبه جداگانه به‌عمل خواهد آمد این داوطلبان باید علاوه بر مبلغ 750000 ریال مبلغ 250000 ریال نیز برای هر گرایش از طریق پرداخت الکترونیکی واریز نمایند.

- زمان‌بندی برگزاری آزمون کتبی به نحوی صورت گرفته است که داوطلبانی که در چندین گرایش شرکت کرده‌اند، مشکلی برای شرکت در آزمون گرایش‌های  خود نخواهند داشت.

- زمان برگزاری مصاحبه: 12 و 1395/3/13. زمان‌بندی مصاحبه داوطلبان هنگام برگزاری آزمون کتبی به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

زمان‌بندی برگزاری آزمون:

8 تا 10 صبح: امتحان کلیّات ادبیّات (برای تمام گرایش‌ها)

10 تا 11: امتحان نظم و نثر عربی (برای تمام گرایش‌ها)

11 تا 12: امتحان زبان انگلیسی (برای تمام گرایش‌ها)

14 تا 16:30: امتحان نظم و نثر فارسی (برای ادبیات فارسی محض)

16:30 تا 18:30: امتحان نظم و نثر عرفانی (برای گرایش عرفانی)

18:30 تا 20:30: امتحان شاهنامه‌شناسی و پژوهشهای حماسی (برای گرایش حماسی)

اطلاعات تکمیلی به تدریج در همین اطلاعیه درج می‌شود.