دوشنبه, 28 خرداد 1397

جلسه دفاع از پایان‌نامه (سکینه قربانی)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

 

عنوان:

بررسی تاریخی تطبیقی سجع و انواع آن

در آثار بلاغی فارسی و عربی

 

استاد راهنما:

دکتر سیدجواد مرتضائی

 

استاد مشاور:

دکتر فرزاد قائمی

 

 

استادان داور:

دکتر مه‌دخت پورخالقی چترودی، دکتر مرضیه آباد

 

 

دانشجو:

سکینه قربانی

 

زمان: ‌روز چهار‌شنبه مورّخ 1394/12/26، ساعت 10

             مکان: تالار قطب علمی فردوسی‌شناسی و شاهنامه