یکشنبه, 06 اسفند 1396

استاد راهنمای دانشجویان ورودی 1393

 

استاد راهنمای دانشجویان مقطع دکتری و کارشناسی ارشد ورودی 1393 مشخص شده است که در پیوند زیر قابل مشاهده است. دانشجویان محترم فرم گزارش فعالیّت‌های پژوهشی را تکمیل و پس از امضای استاد راهنما به دفتر گروه تحویل دهند.

استاد راهنمای دانشجویان ورودی 1393