دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397

تغییر زمان آزمون جامع دکتری نیمسال اوّل 96

 

به دلیل عدم ثبت‌نام دانشجویان مقطع دکتری متقاضی آزمون جامع، این آزمون برگزار نشد.

نظر به درخواست تعدادی از دانشجویان این آزمون در روز چهارشنبه 1396/12/23 ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد.

متقاضیان تا پایان وقت اداری روز شنبه 1396/12/12 فرم آمادگی شرکت در آزمون جامع را تکمیل و به دفتر گروه تحویل دهند.


 

منابع امتحان جامع

فرم آمادگی برای شرکت در امتحان جامع