سه شنبه, 29 خرداد 1397

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد(سیده فاطمه سیدی فرّخد)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

 

عنوان :

بررسی سیر تحوّل داستان سیاوش و کیخسرو

در حماسه‌های شفاهی پس از شاهنامه فردوسی

 

 

استاد راهنما:

دکتر فرزاد قائمی

 

استاد مشاور:

دکتر مه‌دخت پورخالقی چترودی

 

استادان داور:

دکتر محمّدجعفر یاحقی، دکتر محمّد تقوی

 

 

دانشجو:

سیده‌فاطمه سیدی فرّخد

 

زمان: سه‌‌شنبه 27/11/1394، ساعت 10

مکان: تالار قطب علمی فردوسی و شاهنامه