دوشنبه, 28 خرداد 1397

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد(شهربانو محمّدی)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

 

عنوان :

بررسی توصیفی- انتقادی پژوهش‌ها و شروح مربوط به قصیده ترسائیه تا پایان اسفند 1392

 

 

استاد راهنما:

دکتر سیدجواد مرتضائی

 

استاد مشاور:

دکتر سلمان ساکت

 

استادان داور:

دکتر مریم صالحی‌نیا، دکتر سیدمهدی زرقانی

 

 

دانشجو:

شهربانو محمّدی

 

زمان: چهار‌شنبه 14/11/1394، ساعت 11

مکان: تالار قطب علمی فردوسی و شاهنامه