دوشنبه, 28 خرداد 1397

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد(فاطمه اکبری)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

 

عنوان:

بررسی تطبیقی اسطورۀ توفان در اساطیر ایرانی و سامی بر مبنای نظریۀ باروری جیمز جرج فریزر

 

استاد راهنما:

دکتر فرزاد قائمی

 

استاد مشاور:

دکتر کلثوم صدیقی

 

 

استادان داور:

دکتر محمّدتقی ایمان‌پور، دکتر مه‌دخت پورخالقی چترودی

 

 

دانشجو:

فاطمه اکبری

 

زمان: ‌روز سه‌شنبه مورّخ 13/11/1394، ساعت 12 صبح

             مکان: تالار قطب علمی فردوسی‌شناسی و شاهنامه