دوشنبه, 28 خرداد 1397

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد(نرگس نسل شاملو)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

 

عنوان:

بررسی ساختار دستوری نثر آثار تاریخی درباری دورۀ صفوی

 

استاد راهنما:

دکتر محمّدجواد مهدوی

 

استاد مشاور:

دکتر محمود فتوحی

 

 

استادان داور:

دکتر مریم صالحی‌نیا و دکتر علیرضا عابدیان

 

 

دانشجو:

نرگس نسل شاملو

 

زمان: ‌روز سه‌شنبه مورّخ 6/11/1394، ساعت 8 صبح

             مکان: تالار قطب علمی فردوسی‌شناسی و شاهنامه