پنج شنبه, 24 آبان 1397

امتحان جامع اسفندماه 1394

امتحان جامع دانشجویان مقطع دکتری در روز چهارشنبه 5 اسفندماه 1394 برگزار خواهد شد.

منابع امتحان به‌زودی از طریق همین وب‌سایت اعلام می‌شود.