سه شنبه, 29 خرداد 1397

استاد راهنمای دانشجویان ورودی 1393

 

دانشجویان زیر که فرم انتخاب استاد راهنما را پر نکرده‌اند یا تعیین استاد راهنما با توجه به اوّلویت‌های آنان امکان‌پذیر نیست، در اسرع وقت به دفتر گروه مراجعه نمایند.

مقطع کارشناسی ارشد:

مریم بهفر

الهه خباز سیرجانی

علی رضایی

مونا بدیعی جوان

محمّدرضا پاکدامن

اکرم حسن‌آبادی

علی‌اصغر حسینی

 

مقطع دکتری:

معصومه بخشی‌زاده

یوسف بینا

سمیه‌سادات حسینی‌زاده

جلال عباسی

طاهره عسکری

مهشید گوهری کاخکی

رؤیا رفیع‌زاده تفتی

       حمید سارانی