دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397

اعطای وام به دانشجویان مقطع دکتری

به منظور اجرای دستورالعمل اعطای وام به دانشجویان مقطع دکتری، دانشجویانی که دارای شرایط زیر هستند فرم‌های مربوطه را حداکثر تا تاریخ 1394/8/1 تکمیل نمایند. 

شرایط عمومی:

1. مراحل آزمون جامع و دفاع از پیشنهاده را با موفقیّت گذرانده باشند.

2. حضور تمام وقت در دانشگاه با تأیید استاد راهنما و مدیر گروه.

3. موضوع رساله در راستای اولویت‌ها و سیاست‌های بالادستی باشد.

 

افراد زیر شامل این دستورالعمل نمی‌شوند:

 1. دانشجویانی که پژوهانه دریافت کرده باشند یا بدهی معوقه به صندوق رفاه دارند.

2. دانشجویان شبانه و پردیس‌های بین‌الملل.

3. مربیان و مستمری‌بگیران دستگاه‌ها و نهادها (اعم از دولتی و خصوصی).

4. افرادی که تحت پوشش نهادهایی مانند بنیاد ملی نخبگان، صندوق حمایت از پژوهشگران و ... قرار دارند.

 دستورالعمل

فرم‌های مربوطه