سه شنبه, 29 خرداد 1397

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد(مژگان حسن‌پور)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

 

عنوان :

بررسی روایت رستم در حماسه‌های شفاهی منثور پس از شاهنامه فردوسی

 

استاد راهنما:

دکتر فرزاد قائمی

 

استاد مشاور:

دکتر مه‌دخت پورخالقی چترودی

 

استادان داور:

دکتر ابوالقاسم قوام، دکتر محمّدجعفر یاحقی

 

 

دانشجو:

مژگان حسن‌پور

 

زمان: یک‌شنبه 1394/7/26، ساعت 10 صبح

مکان: تالار قطب علمی فردوسی شناسی