سه شنبه, 29 خرداد 1397

قابل توجه دانشجویان ورودی جدید مقطع کارشناسی ارشد

ضمن تبریک به دانشجویان ورودی جدید مقطع کارشناسی ارشد که در این گروه پذیرفته‌شده‌اند، به اطلاع می‌رساند کلاس‌های درس از روز شنبه 1394/6/21 برگزار خواهد شد. برنامه کلاسی دانشجویان جهت اطلاع به شرح زیر می‌باشد:

در ضمن جهت اطمینان از برگزاری کلاس به بخش کلاس‌های لغو شده مراجعه نمایید.

کارشناسی ارشد محض ورودی 1394:

 

نام درس

استاد

زمان

مکان

 

 

آشنایی با کامپیوتر

به صورت مجازی

 -

 

 

عربی1- صرف و نحو

آقای دکتر مهدوی

یکشنبه 18-16

 کلاس 212

 

 

نظم فارسی- شاهنامه

آقای دکتر قوام

یکشنبه 10-8

 کلاس 210

 

 

زبان خارجه1

آقای دکتر همدانی

شنبه 18-16

 کلاس 210

 

 

سمینار

آقای دکتر یاحقی

شنبه 12-10

 کتابخانه استاد یوسفی

 

 

کارشناسی ارشد گرایش ادبیات تطبیقی ورودی 1394:

 

نام درس

استاد

زمان

مکان

 

 

آشنایی با کامپیوتر

به صورت مجازی

 -

 

 

زبان تخصصی انگلیسی

خانم دکتر بامشکی

شنبه: 10-8

 کلاس 210

 

 

تطوّر متون شعر فارسی

آقای دکتر زرقانی

یکشنبه: 18-16

 کلاس 210

 

 

تاریخچه ادبیّات تطبیقی

آقای دکتر قبول

یکشنبه: 10-8

 کلاس 222

 

 

متون نظم و نثر عربی

آقای دکتر قبول

یکشنبه: 16-14

 کلاس 221

 

 

نظریّه و نقد ادبی

آقای دکتر همدانی

شنبه: 12-10

 کلاس 210